Διοίκηση ΑνΑΔ
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Διοίκηση ΑνΑΔ

Διοίκηση ΑνΑΔ  

Η ΑνΑΔ διοικείται από 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο με ...

image
Η ΑνΑΔ διοικείται από 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριμερή χαρακτήρα, στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, των Εργοδοτών και των Συντεχνιών. Συγκεκριμένα πέντε μέλη εκπροσωπούν την Κυβέρνηση και τα άλλα οκτώ εκπροσωπούν εξίσου τις πλέον αντιπροσωπευτικές εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις. Η ΑνΑΔ αναφέρεται στην Κυβέρνηση μέσω του αρμόδιου Υπουργού που, με βάση τη νομοθεσία της, είναι ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

 

 

Διοικητικό Συμβούλιο Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ)

Δημήτρης Κιττένης, Πρόεδρος Πρώην Γενικός Γραμματέας ΣΕΚ
Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, Αντιπρόεδρος Διευθυντής Τμήματος Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ιωσήφ Αναστασίου, Μέλος Πολιτικός Επιστήμονας
Νικόλας Θεοχαρίδης, Μέλος Οικονομολόγος
Ηλίας Μαρκάτζιης, Μέλος Διευθυντής Μέσης, Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας
Μιχάλης Αντωνίου, Μέλος Εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου
Τάσος Αναστασίου, Μέλος Εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου
Λεωνίδας Πασχαλίδης, Μέλος Εκπρόσωπος Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου
Στέλιος Πογιατζής, Μέλος Εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου
Ελισσαίος Μιχαήλ, Μέλος Εκπρόσωπος Συνομοσπονδίας Εργαζομένων Κύπρου
Ευάγγελος Ευαγγέλου, Μέλος Εκπρόσωπος Συνομοσπονδίας Εργαζομένων Κύπρου
Πιερής Πιερή, Μέλος Εκπρόσωπος Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας
Μαρίνα Σταυρινού Κούκου, Μέλος Εκπρόσωπος Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επιτροπή Χειρισμού των Επενδύσεων της ΑνΑΔ

Δημήτρης Κιττένης, Πρόεδρος
Ιωσήφ Αναστασίου, Μέλος
Νικόλας Θεοχαρίδης, Μέλος
Μιχάλης Αντωνίου, Μέλος
Ελισσαίος Μιχαήλ, Μέλος
Μαρίνα Σταυρινού Κούκου, Μέλος
Γενικός Διευθυντής της ΑνΑΔ, Μέλος

 

Επιτροπή Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων 

Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, Πρόεδρος
Ιωσήφ Αναστασίου, Μέλος
Νικόλας Θεοχαρίδης, Μέλος
Τάσος Αναστασίου, Μέλος
Στέλιος Πογιατζής, Μέλος
Ευάγγελος Ευαγγέλου, Μέλος
Πιερής Πιερή, Μέλος

 

Επιτροπή για Θέματα Προσωπικού

Δημήτρης Κιττένης, Πρόεδρος
Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, Μέλος
Ηλίας Μαρκάτζιης, Μέλος
Μιχάλης Αντωνίου, Μέλος
Λεωνίδας Πασχαλίδης, Μέλος
Ελισσαίος Μιχαήλ, Μέλος
Πιερής Πιερή, Μέλος
Γενικός Διευθυντής της ΑνΑΔ, Μέλος

 

Επιτροπή Δραστηριοτήτων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Δημήτρης Κιττένης, Πρόεδρος
Ηλίας Μαρκάτζιης, Μέλος
Τάσος Αναστασίου, Μέλος
Λεωνίδας Πασχαλίδης, Μέλος
Στέλιος Πογιατζής, Μέλος
Ευάγγελος Ευαγγέλου, Μέλος
Μαρίνα Σταυρινού Κούκου, Μέλος
Γενικός Διευθυντής της ΑνΑΔ, Μέλος