734η ΣΥΝΕΔΡΙΑ (15/2023) 17 Νοεμβρίου 2023
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Αποφάσεις 2023

734η ΣΥΝΕΔΡΙΑ (15/2023) 17 Νοεμβρίου 2023  

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο αιτήσεων για καταβολή επιχορήγησης - Αριθμός Διαγωνισμού 34/2023

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο αιτήσεων για καταβολή επιχορήγησης - Αριθμός Διαγωνισμού 34/2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), ως το αρμόδιο όργανο για ανάθεση της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο αιτήσεων για καταβολή επιχορήγησης, μελέτησε την Έκθεση της Υπηρεσιακής Συμβουλευτικής Επιτροπής Αξιολόγησης (ΥΣΕΑ), συμφώνησε με τις αποφάσεις της και έδωσε τη σύμφωνη γνώμη του για απόρριψη της μοναδικής προσφοράς στη βάση των εγγράφων διαγωνισμού, λόγω μη υποβολής από τον Προσφέροντα κανενός από τα έντυπα που απαρτίζουν την Τεχνική Προσφορά. (Αρ. Απόφασης: 84/2023)