Αποφάσεις 2023
 • Angelos Efstathiou
 • Angelos Efstathiou
 • Enter promotion name

Αποφάσεις 2023

Αποφάσεις 2023

Εδώ θα βρείτε δημοσιευμένες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑνΑΔ για το έτος 2023.

 • 734η ΣΥΝΕΔΡΙΑ (15/2023) 17 Νοεμβρίου 2023

  Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο αιτήσεων για καταβολή επιχορήγησης - Αριθμός Διαγωνισμού 34/2023

 • 733η ΣΥΝΕΔΡΙΑ (14/2023) 3 Νοεμβρίου 2023

  Διαγωνισμός για την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας - Αριθμός Διαγωνισμού 12/2023

 • 732η ΣΥΝΕΔΡΙΑ (13/2023) 17 Οκτωβρίου 2023

  Διαγωνισμός για την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία» - Αριθμός Διαγωνισμού 16/2023

 • 727η ΣΥΝΕΔΡΙΑ (8/2023) 13 Ιουνίου 2023

  Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών συμβούλων για τη διεξαγωγή μελέτης για τη διάρθρωση της ΑνΑΔ - Αριθμός Διαγωνισμού 26/2022.