Αποφάσεις 2019
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις 2019

Αποφάσεις 2019

Εδώ θα βρείτε δημοσιευμένες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑνΑΔ για το έτος 2019.

  • 639η ΣΥΝΕΔΡΙΑ (2/2019) 19 Φεβρουαρίου 2019

    Διαγωνισμός «Παροχή υπηρεσιών για ανάπτυξη Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων στο πλαίσιο του Έργου “Επέκταση και Λειτουργία Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)”» - Αριθμός Διαγωνισμού: 5/2018 Με βάση τις πρόνοιες

  • 638η ΣΥΝΕΔΡΙΑ (1/2019) 15 Ιανουαρίου 2019

    Διαγωνισμός «Παροχή υπηρεσιών για ανάπτυξη Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων στο πλαίσιο του Έργου “Επέκταση και Λειτουργία Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)”» - Αριθμός Διαγωνισμού: 5/2018 Το Διοικητικό Συμβούλιο