Αποφάσεις 2021
  • Eleni Themistokleous
  • Eleni Themistokleous
  • Enter promotion name

Αποφάσεις 2021

Αποφάσεις 2021

Εδώ θα βρείτε δημοσιευμένες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑνΑΔ για το έτος 2021.

  • 687η ΣΥΝΕΔΡΙΑ (13/2021) 20 Ιουλίου 2021

    Διαγωνισμός με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την παροχή υπηρεσιών για υλοποίηση νέων αναγκών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΑνΑΔ (Αρ. 5/2021)