HRDA's Strategic Planning-Greek only
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Προγραμματικά έγγραφα και Θεματολόγια ΑνΑΔ

Στρατηγικό Σχέδιο ΑνΑΔ  

Στο Στρατηγικό Σχέδιο παρουσιάζονται οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι του Οργανισμού με τη μορφή επιχειρησιακών σχεδίων και οι οποίοι συνδέονται με τον Προϋπολογισμό στη Βάση Δραστηριοτήτων (Προϋπολογισμός ΒΔ).
 

Η διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού περιλαμβάνει τον προσδιορισμό της αποστολής, του οράματος, των αξιών και των στρατηγικών επιδιώξεων του Οργανισμού, μέσα από την ανάλυση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος.

Οι στρατηγικές επιδιώξεις της ΑνΑΔ για την τριετία 2024-2026, με σκοπό την επιτέλεση του ρόλου και την επίτευξη της αποστολής της, είναι οι ακόλουθες:

  • Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου με τη συνεχή και διά βίου μάθηση των απασχολουμένων, των ανέργων και του αδρανούς δυναμικού, με έμφαση στους νέους, στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και χαμηλής εξειδίκευσης και στους μακροχρόνια ανέργους.
  • Βελτίωση της παραγωγικότητας, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξη της ανθεκτικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων μέσα από τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας και την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού τους.
  • Ενίσχυση της διασφάλισης της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του συστήματος κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την αξιολόγηση και πιστοποίηση της παρεχόμενης κατάρτισης, την ενίσχυση των συστημάτων και διαδικασιών ελέγχου, καθώς και των γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και επαγγελματικών προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου.

Οι στόχοι της ΑνΑΔ προκύπτουν μέσα από την επεξεργασία των πιο πάνω στρατηγικών επιδιώξεων και διαθέτουν βασικούς δείκτες επίδοσης για να επιτύχουν μετρήσιμα αποτελέσματα με ορίζοντα τριετίας.

Στον Προϋπολογισμό ΒΔ παρουσιάζονται οι πόροι του Οργανισμού που προγραμματίζεται όπως διατεθούν σε κάθε στόχο και δραστηριότητα, σύμφωνα με τις προτεραιότητες πολιτικής που αναλύονται στο Στρατηγικό Σχέδιο. Με αυτόν τον τρόπο, προωθείται η ενίσχυση της διαφάνειας στη χρήση των πόρων του Οργανισμού καθώς και η λογοδοσία. Επίσης, η τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση των δαπανών συμβάλλει στον έλεγχο κατά πόσον ο Οργανισμός αξιοποιεί ορθά, αποδοτικά και αποτελεσματικά τους διαθέσιμους πόρους του σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους στη βάση των αρχών της βιωσιμότητας, σύνεσης, σταθερότητας και συνέπειας.

 

Σχετικά Έγγραφα