Νομοθεσία και Κανονισμοί
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Νομοθεσία και Κανονισμοί

Νομοθεσία και Κανονισμοί  

Η ΑνΑΔ είναι οργανισμός δημοσίου δικαίου, ο οποίος ξεκίνησε το έργο του το

 

Η ΑνΑΔ είναι οργανισμός δημοσίου δικαίου, ο οποίος ξεκίνησε το έργο του το 1979 με την ονομασία Αρχή Βιομηχανικής Καταρτίσεως Κύπρου.

Την 1η Νοεμβρίου 1999 τέθηκε σε ισχύ ο περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμος αρ. 125 (Ι) του 1999.

Ο βασικός Νόμος, οι τροποποιήσεις του καθώς και οι περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 1977 έως 2009, φαίνονται στη συνέχεια:

Σχετικά Έγγραφα