Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους για έγκριση τους ως αξιολογητών επαγγελματικών προσόντων σε συγκεκριμένα επαγγελματικά πεδία
  • SHOW ON EXTRANET
  • Eleni Themistokleous
  • Eleni Themistokleous
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους για έγκριση τους ως αξιολογητών επαγγελματικών προσόντων σε συγκεκριμένα επαγγελματικά πεδία  

Σχετικά Έγγραφα