Ανάθεση σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών έρευνας πεδίου αναφορικά με την αξιολόγηση των επιδράσεων των σχεδίων της ΑνΑΔ στο ανθρώπινο δυναμικό και τις επιχειρήσεις της Κύπρου - Αρ. Διαγωνισμού 12/2022
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Ανάθεση σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών έρευνας πεδίου αναφορικά με την αξιολόγηση των επιδράσεων των σχεδίων της ΑνΑΔ στο ανθρώπινο δυναμικό και τις επιχειρήσεις της Κύπρου - Αρ. Διαγωνισμού 12/2022  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ενημερώνει ότι, μετά από προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού, υπέγραψε σύμβαση με την εταιρεία «Enoros Consulting Ltd» για την παροχή υπηρεσιών έρευνας πεδίου αναφορικά με την αξιολόγηση των επιδράσεων των σχεδίων της ΑνΑΔ στο ανθρώπινο δυναμικό και τις επιχειρήσεις της Κύπρου, για περίοδο δύο ετών, με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη ένα έτος. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης είναι η 1η Νοεμβρίου 2022.

2 Νοεμβρίου 2022