Ετήσια συνάντηση της Κοινοπραξίας ReferNet Κύπρου
  • SHOW ON REFERNET
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Ετήσια συνάντηση της Κοινοπραξίας ReferNet Κύπρου  

Την 1η Φεβρουαρίου 2024, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΑνΑΔ η ετήσια συνάντηση της Κοινοπραξίας ReferNet Κύπρου, στην οποία συμμετέχουν 21 μέλη, τα οποία προέρχονται από υπουργεία, υφυπουργεία, κυβερνητικά τμήματα, εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και εθνικές μονάδες ευρωπαϊκών προγραμμάτων.  Η συνεδρία διοργανώθηκε από κοινού με τη Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΔΜΤΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), η οποία έχει αναλάβει τον ρόλο του Εθνικού Συντονιστή του Δικτύου ReferNet Κύπρου για την περίοδο 2024-2027.  Η ΑνΑΔ κατείχε τον ρόλο του Εθνικού Συντονιστή του Δικτύου την περίοδο 2004-2023.

Στη συνάντηση, πέραν της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των μελών για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, έγινε ανασκόπηση του έργου της Κοινοπραξίας κατά το έτος 2023 καθώς και του προγραμματισμού εργασιών για το έτος 2024.

                                                                                           

Το ReferNet είναι ένα δίκτυο ευρωπαϊκών οργανισμών που αποτελείται από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία και τη Νορβηγία.  Το δίκτυο παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) πληροφορίες και ανάλυση για τα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.  Πρόσθετα, είναι υπεύθυνο για τη διάχυση πληροφοριών για την ευρωπαϊκή εκπαίδευση και κατάρτιση και το έργο του Cedefop.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το ReferNet Κύπρου μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.refernet.org.cy/.

 

06 Φεβρουαρίου 2024