Παρουσία της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Παρουσία της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς της για την όσο το δυνατό καλύτερη ενημέρωση των συνεργατών της και του κοινού ευρύτερα, έχει δημιουργήσει και αξιοποιεί τους ακόλουθους λογαριασμούς στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ):

Για την άμεση ενημέρωσή σας, παρακαλείστε, όσοι διαθέτετε λογαριασμούς στα πιο πάνω ΜΚΔ, να συνδεθείτε με τους λογαριασμούς της ΑνΑΔ.

6 Μαρτίου 2023