Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης μέσω της αξιοποίησης της μεθόδου της Eξ Aποστάσεως Hλεκτρονικής Mάθησης
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης μέσω της αξιοποίησης της μεθόδου της Eξ Aποστάσεως Hλεκτρονικής Mάθησης  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για ποιοτική υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης από τους οργανωτές, αποφάσισε ότι από τις 15 Σεπτεμβρίου 2022 δεν θα επιτρέπεται η χρήση του εργαλείου «BigBlueButton» στα προγράμματα που εφαρμόζονται με τη μέθοδο της Εξ Αποστάσεως Ηλεκτρονικής Μάθησης (ΕΑΗΜ) στο πλαίσιο των ακόλουθων Σχεδίων:

  • Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο

  • Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο (Κρατικές Ενισχύσεις)

  • Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη

  • Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας

  • Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών

Η πιο πάνω απόφαση λήφθηκε αφού διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο εργαλείο δεν ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις της ΑνΑΔ, όπως αυτές αναφέρονται στους Οδηγούς Πολιτικής και Διαδικασιών των προαναφερόμενων Σχεδίων, καθώς και στο Συμπλήρωμα Οδηγών Πολιτικής και Διαδικασιών για την Αξιοποίηση Μεθόδων ΕΑΗΜ στα Προγράμματα Κατάρτισης.

6
Σεπτεμβρίου 2022