Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για έγκριση προδιαγραφών προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο των Σχεδίων «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη» και «Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών» και για έγκριση προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του Σχεδίου «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας» μέχρι τη 18η Οκτωβρίου 2023
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για έγκριση προδιαγραφών προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο των Σχεδίων «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη» και «Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών» και για έγκριση προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του Σχεδίου «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας» μέχρι τη 18η Οκτωβρίου 2023  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), για διευκόλυνση των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), ανακοινώνει ότι δίνει παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για έγκριση προδιαγραφών προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο των Σχεδίων «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη» και «Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών» για το Α΄ Εξάμηνο 2024, καθώς και της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για έγκριση προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του Σχεδίου «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας» για υλοποίησή τους κατά το Α΄ Εξάμηνο 2024, μέχρι τη 18η Οκτωβρίου 2023.

Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο των πιο πάνω Σχεδίων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης Ερμής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ermis.anad.org.cy.  Η διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης Ερμής και η ΑνΑΔ δεν αποδέχεται την αποστολή αιτήσεων, αιτημάτων, διευκρινίσεων και εγγράφων με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 

6 Οκτωβρίου 2023