Πόρισμα της Επιτροπής Διερεύνησης Ασυμβιβάστου αναφορικά με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑνΑΔ
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Πόρισμα της Επιτροπής Διερεύνησης Ασυμβιβάστου αναφορικά με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑνΑΔ  

Αναφορικά με σημερινά δημοσιεύματα, η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑνΑΔ καθορίζεται από το άρθρο 10(1) των περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμων του 1999 έως 2007, με βάση το οποίο, από την ίδρυσή της, η ΑνΑΔ διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από δεκατρία μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.  Από τα μέλη, τα πέντε εκπροσωπούν την Κυβέρνηση και τα άλλα οκτώ εξίσου τις πλέον αντιπροσωπευτικές εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις.

Η ΑνΑΔ έλαβε το πόρισμα της Επιτροπής Διερεύνησης Ασυμβιβάστου που αφορά στις πρόνοιες  των περί Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση των Καθηκόντων Ορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων τους Νόμων του 2008 έως 2019, το οποίο εξετάζεται σε συνεργασία με τον Νομικό της Σύμβουλο.

7 Ιουνίου 2023