Ανάθεση συμβάσεων για την αγορά υπηρεσιών για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για ανέργους στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων» - Αρ. διαγωνισμού 40/2023
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Ανάθεση συμβάσεων για την αγορά υπηρεσιών για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για ανέργους στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων» - Αρ. διαγωνισμού 40/2023  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), ανακοινώνει ότι, μετά από προκήρυξη του 8ου  μίνι διαγωνισμού με αρ. 40/2023, με τη συμμετοχή των Οικονομικών Φορέων που σύναψαν τη Συμφωνία Πλαίσιο με αρ. 4/2022, υπέγραψε συμβάσεις για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης ειδικά σχεδιασμένων για ανέργους, με την κοινοπραξία «EY Cyprus Advisory Services Limited και Ernst & Young Cyprus Limited» για τις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, για την υλοποίηση των πιο κάτω προγραμμάτων κατάρτισης:

Γνωστικό αντικείμενο

Βασικές αρχές λειτουργίας και χρήσης Η/Υ και διαχείριση αρχείων

Επεξεργασία κειμένου

Υπολογιστικά φύλλα

Παρουσιάσεις

Χρήση διαδικτύου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

 

Δικαιούχοι συμμετοχής είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.  Στους συμμετέχοντες θα καταβάλλεται επίδομα κατάρτισης, οδοιπορικών και άλλων εξόδων.  

Τα προγράμματα κατάρτισης προσφέρονται στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων» με στόχο την απόκτηση νέων και την αναβάθμιση υφιστάμενων ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου.  Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου.

Η ΑνΑΔ θα ενημερώσει για την υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης.

 

20 Μαρτίου 2024