Ομάδα εστίασης (focus group) για τις ανάγκες της κυπριακής οικονομίας σε πράσινα επαγγέλματα και δεξιότητες
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Ομάδα εστίασης (focus group) για τις ανάγκες της κυπριακής οικονομίας σε πράσινα επαγγέλματα και δεξιότητες  

Στις 20 Δεκεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΑνΑΔ συνάντηση υπό μορφή ομάδας εστίασης (focus group), για τις ανάγκες της κυπριακής οικονομίας σε πράσινα επαγγέλματα και δεξιότητες. Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι από υπουργεία/υφυπουργεία/κυβερνητικά τμήματα, εργοδοτικές οργανώσεις και συνδέσμους, συντεχνίες, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματίες της διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού.  Στη συνάντηση απεύθυναν χαιρετισμό η Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, η Επίτροπος Περιβάλλοντος και ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

 

Τα θέματα που συζητήθηκαν περιλάμβαναν τους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 και να καταστεί κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050, τη ραγδαία επέκταση της τεχνολογίας σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της ανθρώπινης δραστηριότητας, την προσπάθεια για προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, την εφαρμογή νέων περιβαλλοντικών πολιτικών και κανονισμών, καθώς και τις ανάγκες που απαιτούνται σε επαγγέλματα και δεξιότητες για υποβοήθηση της πράσινης μετάβασης.

 

Τα συμπεράσματα από τη συζήτηση αναμένεται να αξιοποιηθούν, μεταξύ άλλων, κατά την εκπόνηση της νέας μελέτης της ΑνΑΔ «Εντοπισμός αναγκών σε πράσινες δεξιότητες στην κυπριακή οικονομία 2023-2030».

 

21 Δεκεμβρίου 2023