Ανάθεση σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης του Συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης (ΣΑΠ)
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Ανάθεση σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης του Συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης (ΣΑΠ)  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ενημερώνει ότι, μετά από προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού, υπέγραψε σύμβαση με την εταιρεία «AA Acenetworks IT Solutions Ltd» για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης του Συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης (ΣΑΠ), για περίοδο τριών ετών, με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη ένα έτος. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης είναι η 1η Ιουνίου 2023.

25 Μαΐου 2023