Συνάντηση με Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης
  • SHOW ON EXTRANET
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Συνάντηση με Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης  

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2021 η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής πραγματοποίησαν συνάντηση με Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η γεφύρωση του χάσματος εκπαίδευσης/κατάρτισης με την αγορά εργασίας στον τομέα των ΤΠΕ.  Στη συνάντηση έγιναν παρουσιάσεις αναφορικά με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας στον τομέα των ΤΠΕ και το σχεδιασμό προδιαγραφών προγραμμάτων κατάρτισης.

 

Οι τρεις παρουσιάσεις που έγιναν είναι διαθέσιμες σε όλους τους ενδιαφερομένους:

 

•     Γεφύρωση ψηφιακού χάσματος - Προώθηση ψηφιακών δεξιοτήτων

•     Οι ανάγκες της αγοράς εργασίας στον τομέα των ΤΠΕ

•     Σχεδιασμός προδιαγραφών προγραμμάτων κατάρτισης

 

 

 

 

27 Σεπτεμβρίου 2021

 

 

 

Σχετικά Έγγραφα