Πρώτη πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης που προσφέρονται σε συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας CYENS
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Πρώτη πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης που προσφέρονται σε συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας CYENS  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), ανακοινώνει την πρώτη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για τα πιο κάτω προγράμματα κατάρτισης, τα οποία υλοποιούνται από το Κέντρο Αριστείας CYENS:

Α/Α

Γνωστικό αντικείμενο

Διάρκεια

1.

Αποφάσεις βασισμένες σε δεδομένα με το Microsoft Power BI – Data driven decision making with Microsoft Power BI

10

2.

Ταχεία Πρωτοτυποποίηση και Ψηφιακή Κατασκευή - Rapid Prototyping and Digital Fabrication

24

Τα προγράμματα κατάρτισης προσφέρονται, δωρεάν, σε εργαζόμενους στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα αυτοαπασχολούμενους και ανέργους.  Σημειώνεται ότι για προγράμματα κατάρτισης ενδεχομένως να υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις συμμετοχής.  Σχετική πληροφόρηση υπάρχει στη δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης, στο σύστημα «Ερμής».

Για προγράμματα κατάρτισης τα οποία θα υλοποιηθούν αποκλειστικά για ανέργους, η ΑνΑΔ καταβάλλει για κάθε άνεργο επίδομα κατάρτισης ύψους €5 ανά ώρα κατάρτισης και επίδομα οδοιπορικών και άλλων εξόδων, το οποίο ανέρχεται σε €8 ανά ημέρα ή €12 ανά ημέρα για μετακίνηση πάνω από 25 χιλιόμετρα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους για συμμετοχή μέσω του συστήματος «Ερμής» της ΑνΑΔ.  Σημειώνεται ότι για να είναι σε θέση να υποβάλουν αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει πρώτα να εγγραφούν και να εγκριθούν ως φυσικά πρόσωπα στο σύστημα «Ερμής».  

Περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να λαμβάνουν από την ιστοσελίδα της ΑνΑΔ στη διεύθυνση www.anad.org.cy  από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού της ΑνΑΔ στο τηλέφωνο 22390300 και από το Κέντρο Αριστείας CYENS στο τηλέφωνο 22747575.