Διαγωνισμός για βάψιμο εσωτερικών χώρων του κτηρίου της ΑνΑΔ – Αρ. Διαγωνισμού 13/2015
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για βάψιμο εσωτερικών χώρων του κτηρίου της ΑνΑΔ – Αρ. Διαγωνισμού 13/2015  

Οι Προσφέροντες ήταν οι ακόλουθοι:

  • PAMANSON PAINTING LTD  
  • N. ITALOS PAINTWORKS LTD   
  • COLOURWAYS LTD  

 

Επιτυχών Προσφέρων

N. ITALOS PAINTWORKS LTD   

 

Ποσό Ανάθεσης Σύμβασης

€6.600 μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ

 

Ημερομηνία Ανάθεσης της Σύμβασης

13 Νοεμβρίου 2015