Διαγωνισμός με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για ανανέωση της συμφωνίας αναβαθμίσεων της ORACLE – Αρ. Διαγωνισμού 14/2015
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για ανανέωση της συμφωνίας αναβαθμίσεων της ORACLE – Αρ. Διαγωνισμού 14/2015  

Ο Προσφέρων ήταν ο ακόλουθος:

Oracle East Central Europe Services BV – Cyprus Branch

 

Επιτυχών Προσφέρων

Oracle East Central Europe Services BV – Cyprus Branch

 

Ποσό Ανάθεσης Σύμβασης

€8.427,15 μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ

 

Ημερομηνία Ανάθεσης της Σύμβασης

19 Οκτωβρίου 2015