Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού, ψεκασμού και άλλων μέσων διασφάλισης της υγιεινής του κτηρίου της ΑνΑΔ - Αριθμός Διαγωνισμού: 2/2017
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού, ψεκασμού και άλλων μέσων διασφάλισης της υγιεινής του κτηρίου της ΑνΑΔ - Αριθμός Διαγωνισμού: 2/2017  

Προσφέροντες

Hellenic Tzilalis (Cyprus) Ltd

Ζίγκας Νίκος

Balalas Cleaning Services Ltd

B&A The Best MCC Ltd

 

Επιτυχών Προσφέρων

B&A The Best MCC Ltd

 

Ποσό Ανάθεσης Σύμβασης

€169.200,00 χωρίς ΦΠΑ

 

Ημερομηνία Ανάθεσης της Σύμβασης

11 Ιουλίου 2017