Διαγωνισμός με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την ανανέωση των αδειών χρήσης των λογισμικών που χρησιμοποιούνται στο σύστημα ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων ερευνών και μελετών της ΑνΑΔ - Αριθμός Διαγωνισμού: 21/2017
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την ανανέωση των αδειών χρήσης των λογισμικών που χρησιμοποιούνται στο σύστημα ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων ερευνών και μελετών της ΑνΑΔ - Αριθμός Διαγωνισμού: 21/2017  

Προσφέροντες

IBM Italia S.p.A., Cyprus Branch

 

Επιτυχών Προσφέρων

IBM Italia S.p.A., Cyprus Branch

 

Ποσό Ανάθεσης Σύμβασης

€20.528,88 χωρίς ΦΠΑ για τον πρώτο χρόνο ανανέωσης και €21.955,68 χωρίς ΦΠΑ για τον δεύτερο χρόνο ανανέωσης.

 

Ημερομηνία Ανάθεσης της Σύμβασης

30 Οκτωβρίου 2017