Διαγωνισμός για τη στεγανοποίηση της οροφής του κτηρίου της ΑνΑΔ – Αρ. Διαγωνισμού 5/2015
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για τη στεγανοποίηση της οροφής του κτηρίου της ΑνΑΔ – Αρ. Διαγωνισμού 5/2015  

Οι Προσφέροντες ήταν οι ακόλουθοι:

  • ΝΙΚΟΣ ΞΙΝΙΑΤΟΥ (Ν. Ξ. ΤΕΧΝΟΜΟΝΟΤΙΚΗ ΛΤΔ)
  • A. HADJIVASILIOU WATERPROOF SOL LTD  
  • ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΛΤΔ

 

Επιτυχών Προσφέρων

A. HADJIVASILIOU WATERPROOF SOL LTD  

 

Ποσό Ανάθεσης Σύμβασης

€9.870 μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ

 

Ημερομηνία Ανάθεσης της Σύμβασης

8 Σεπτεμβρίου 2015