Διαγωνισμός για τη διοργάνωση και διεξαγωγή γραπτής εξέτασης για πλήρωση μίας κενής θέσης Εσωτερικού Ελεγκτή – Αρ. Διαγωνισμού 14/2016
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για τη διοργάνωση και διεξαγωγή γραπτής εξέτασης για πλήρωση μίας κενής θέσης Εσωτερικού Ελεγκτή – Αρ. Διαγωνισμού 14/2016  

Προσφέρων

Κέντρο Επιστημονικής Επιμόρφωσης, Αξιολόγησης και Ανάπτυξης «Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α.»

 

Επιτυχών Προσφέρων

Κέντρο Επιστημονικής Επιμόρφωσης, Αξιολόγησης και Ανάπτυξης «Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α.»

 

Ποσό Ανάθεσης Σύμβασης

€6.473 χωρίς ΦΠΑ

 

Ημερομηνία Ανάθεσης της Σύμβασης

5 Σεπτεμβρίου 2016