Διαγωνισμός με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για τη συντήρηση του τηλεφωνικού συστήματος Openscape Business V2 X5R στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) για περίοδο πέντε (5) ετών - Αρ. Διαγωνισμού 1/2023
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για τη συντήρηση του τηλεφωνικού συστήματος Openscape Business V2 X5R στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) για περίοδο πέντε (5) ετών - Αρ. Διαγωνισμού 1/2023  

Σχετικά Έγγραφα