Διαγωνισμός με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών για επέκταση του υφιστάμενου τηλεφωνικού συστήματος στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) – Αρ. Διαγωνισμού 22/2021
  • Eleni Themistokleous
  • Eleni Themistokleous
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών για επέκταση του υφιστάμενου τηλεφωνικού συστήματος στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) – Αρ. Διαγωνισμού 22/2021  

Σχετικά Έγγραφα