Διαγωνισμός για την εκτύπωση και προμήθεια ειδών αλληλογραφίας και άλλων εντύπων - Αριθμός Διαγωνισμού: 10/2017
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για την εκτύπωση και προμήθεια ειδών αλληλογραφίας και άλλων εντύπων - Αριθμός Διαγωνισμού: 10/2017  

Προσφέροντες

Imprinta Ltd

Kailas Printers and Lithographers Ltd

New Loukia Press Ltd

R.P.M Lithographica Ltd

 

Επιτυχών Προσφέρων

Kailas Printers and Lithographers Ltd

 

Ποσό Ανάθεσης Σύμβασης

€5.320 χωρίς ΦΠΑ

 

Ημερομηνία Ανάθεσης της Σύμβασης

7 Σεπτεμβρίου 2017