Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών αναφορικά με την οργάνωση και υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης Δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος στον τομέα των Πωλήσεων – Αρ. Διαγωνισμού 24/2016
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών αναφορικά με την οργάνωση και υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης Δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος στον τομέα των Πωλήσεων – Αρ. Διαγωνισμού 24/2016  

Προσφέροντες

Κοινοπραξία MKR Mansystems Business Consultants Ltd και M.M. Knowledge Training & Consulting Ltd

Κοινοπραξία RTD Talos Ltd και IMH C.S.C. Ltd

Κοινοπραξία M.M.C Management Center Ltd, M.B.A. Enterprises Ltd και I.M.A. Institute of Management Ltd

 

Επιτυχών Προσφέρων

Κοινοπραξία M.M.C Management Center Ltd, M.B.A. Enterprises Ltd και I.M.A. Institute of Management Ltd

 

Ποσό Ανάθεσης Σύμβασης

€134.670 χωρίς ΦΠΑ

 

Ημερομηνία Ανάθεσης της Σύμβασης

31 Οκτωβρίου 2017