Διάρθρωση και Προσωπικό ΑνΑΔ
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Διάρθρωση και Προσωπικό ΑνΑΔ

Διάρθρωση και Προσωπικό ΑνΑΔ  

Η ΑνΑΔ αποτελείται από τέσσερις (4) Διευθύνσεις, επικεφαλής των οποίων είναι ο 

imageΗ ΑνΑΔ αποτελείται από τέσσερις (4) Διευθύνσεις, επικεφαλής των οποίων είναι ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού.

Οι κύριες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Έρευνας και Προγραμματισμού περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή ερευνών και μελετών που καλύπτουν ευρύτατο φάσμα θεμάτων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και τη διαμόρφωση της στρατηγικής και του προγραμματισμού της δραστηριότητας της ΑνΑΔ λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα των πιο πάνω μελετών.

Η Διεύθυνση Υπηρεσιών Κατάρτισης προωθεί και χειρίζεται θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων κατάρτισης που προσφέρονται από τον Οργανισμό και τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες της οικονομίας, των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου.

Η Διεύθυνση Διοίκησης και Προσωπικού πέρα από τη διοικητική υποστήριξη, προωθεί και χειρίζεται θέματα όπως διοίκηση προσωπικού, εργασιακές σχέσεις, νομικά θέματα, δημόσιες και διεθνείς σχέσεις κ.α.

Τέλος, η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών προωθεί και χειρίζεται τα οικονομικά και λογιστικά θέματα του Οργανισμού καθώς και τον Χρηματοοικονομικό έλεγχο, την ετοιμασία του ετήσιου προϋπολογισμού, την πραγματοποίηση των απαραίτητων εισπράξεων και πληρωμών, τυχόν επενδύσεων κ.α.

Το προσωπικό της Αρχής ανέρχεται γύρω στα 100 άτομα.