Κατηγορία:
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποτελέσματα Κατηγοριών

Κατηγορία: Συντελεστές Παροχής Κατάρτισης 

Συντελεστές Παροχής Κατάρτισης 


Αν είστε Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) ή Κέντρο Συνδικαλιστικής Κατάρτισης (ΚΣΚ) μπορείτε να οργανώσετε και να υλοποιήσετε προγράμματα κατάρτισης, επιλέγοντας το Σχέδιο που σας ενδιαφέρει. Αν θέλετε να γίνετε Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ), Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) και Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ) μπορείτε να επιλέξετε το Σύστημα που σας ενδιαφέρει.