Κατηγορία:
 • wcmadmin
 • wcmadmin
 • Enter promotion name

Αποτελέσματα Κατηγοριών

Κατηγορία: Άνεργοι 

Άνεργοι 


Αν είστε άνεργος μπορείτε να συμμετάσχετε σε προγράμματα κατάρτισης ή/και να πιστοποιήσετε τα επαγγελματικά προσόντα σας, επιλέγοντας το Σχέδιο/Σύστημα που σας ενδιαφέρει: 

 • Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Β΄ Εξαμήνου 2024

  Παρουσιάζονται οι κατάλογοι των εγκεκριμένων για το Β' Εξάμηνο 2024 Προδιαγραφών των Πολυεπιχειρησιακών Προγραμμάτων - Συνήθων και των Πολυεπιχειρησιακών Προγραμμάτων - Ζωτικής Σημασίας. Οι κατάλογοι δεν περιλαμβάνουν τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των προγραμμάτων.

 • Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Συνήθη

  Σκοπός Συμμετοχή εργοδοτουμένων επιχειρήσεων/οργανισμών και ανέργων σε προγράμματα κατάρτισης που οργανώνονται από πιστοποιημένα από την ΑνΑΔ Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) σύμφωνα με προϋποθέσεις και κριτήρια που καθορίζει η ΑνΑΔ. ...

 • Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων

  Σκοπός Παροχή αρχικής ή/και συνεχιζόμενης κατάρτισης σε ανέργους, με στόχο την ουσιαστική βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους για παραγωγική ένταξη ή επανένταξή τους στην απασχόληση και για να μπορέσουν να απασχοληθούν σε επαγγέλματα στα ...

 • Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς

  Σκοπός του Σχεδίου Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (στο εξής «Σχέδιο») είναι η παροχή ευκαιριών σε μακροχρόνια ανέργους να ενταχθούν/ επανενταχθούν στην απασχόληση με παράλληλη απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων ...

 • Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

  Σκοπός του Σχεδίου Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (στο εξής «Σχέδιο») είναι η βελτίωση της οργάνωσης και διεύθυνσης των επιχειρήσεων και οργανισμών μέσα από τη στελέχωση και κατάρτιση νέων αποφοίτων τριτοβάθμιας ...

 • Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)

  Σκοπός του ΣΕΠ είναι η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της αξιολόγησης και πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων των υποψηφίων.