Έρευνες και Μελέτες
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Έρευνες και Μελέτες

Έρευνες και Μελέτες  

Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζονται πληροφορίες για τις έρευνες και μελέτες που διεξάγει η Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού της ΑνΑΔ. Πρόσθετα παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία και δεδομένα από το πολυσχιδές ερευνητικό έργο όπως είναι οι Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Επαγγέλματα στην Κύπρο, οι Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Τομείς στην Κύπρο και οι Διαχρονικές Τάσεις Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο.