Συμπλήρωμα Ηλεκτρονικής Μάθησης
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ

Συμπλήρωμα Ηλεκτρονικής Μάθησης  

Το Συμπλήρωμα Οδηγών Πολιτικής και Διαδικασιών «Αξιοποίηση Μεθόδων εξ Αποστάσεως Ηλεκτρονικής Μάθησης σε Προγράμματα Κατάρτισης» (στο εξής «Συμπλήρωμα Ηλεκτρονικής Μάθησης»), τέθηκε σε ισχύ από την 26η Μαρτίου 2020.

Σχετικά Έγγραφα