ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΑΡΧΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΑΡΧΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ) μέσω της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) υλοποιεί το «Ειδικό Σχέδιο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων σε Οργανισμούς του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς και Ιδρύματα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα». Το Σχέδιο στοχεύει στην παροχή δυνατότητας απόκτησης επαγγελματικής κατάρτισης και εργασιακής πείρας σε ανέργους με την παράλληλη παροχή δυνατότητας σε οργανισμούς/υπηρεσίες να αξιοποιήσουν κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό με την εφαρμογή προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής πείρας διάρκειας τεσσάρων μηνών (16 εβδομάδων).

Λόγω των επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού η έναρξη των προγραμμάτων κατάρτισης έγινε την 1η Φεβρουαρίου 2021 ενώ η διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης ανέργων και οργανισμών/υπηρεσιών συνεχίζεται και θα γίνουν νέες τοποθετήσεις.

Καταβάλλεται επίδομα οδοιπορικών και άλλων εξόδων ύψους €5 την ημέρα, δηλαδή €25 την εβδομάδα στους ανέργους που θα συμμετάσχουν στο Σχέδιο.  Στην περίπτωση των ανέργων που τοποθετήθηκαν σε άλλη επαρχία από την επαρχία διαμονής τους, το επίδομα αυτό αυξάνεται στα €8 την ημέρα, δηλαδή €40 την εβδομάδα. Το επίδομα οδοιπορικών και άλλων εξόδων είναι πρόσθετο του επιδόματος κατάρτισης το οποίο ανέρχεται στα €25 την ημέρα ή €125 την εβδομάδα. Πρόσθετα, η ΑνΑΔ καταβάλλει τις εισφορές στo Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής και στο ΓεΣΥ, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

 

Σχετικά Έγγραφα