Προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου
  • Eleni Themistokleous
  • Eleni Themistokleous
  • Enter promotion name

Προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου

Προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου

Προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου

Η ΑνΑΔ, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχει οριστεί ως φορέας υλοποίησης τεσσάρων έργων που αφορούν προγράμματα κατάρτισης για την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου (2021-2026).  Συγκεκριμένα, η ΑνΑΔ έχει αναλάβει την υλοποίηση των ακόλουθων έργων:

  • Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων.
  • Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία.
  • Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη γαλάζια οικονομία.
  • Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας.