Αξιοποίηση Μεθόδων Εξ Αποστάσεως Ηλεκτρονικής Μάθησης
  • SHOW ON EXTRANET
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Προγράμματα Κατάρτισης για Εργοδοτούμενους Επιχειρήσεων/Οργανισμών

Αξιοποίηση Μεθόδων Εξ Αποστάσεως Ηλεκτρονικής Μάθησης  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) αντιλαμβανόμενη τις δυσκολίες που δημιουργεί η πανδημία του κορωνοϊού στην Κύπρο και με στόχο να συμβάλει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και της δραστηριοποίησής της, στην προσπάθεια για περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, αποφάσισε την προώθηση της αξιοποίησης μεθόδων εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης από τους οργανωτές προγραμμάτων κατάρτισης.

 

Για τον λόγο αυτό η ΑνΑΔ ετοίμασε το Συμπλήρωμα Οδηγών Πολιτικής και Διαδικασιών «Αξιοποίηση Μεθόδων εξ Αποστάσεως Ηλεκτρονικής Μάθησης σε Προγράμματα Κατάρτισης», το οποίο τίθεται σε ισχύ από την 26η Μαρτίου 2020.

 

Η δυνατότητα αξιοποίησης μεθόδων εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης από τους οργανωτές προγραμμάτων κατάρτισης ισχύει για τα ακόλουθα Σχέδια:

 

  • Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη
  • Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας
  • Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο
  • Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο (Κρατικές Ενισχύσεις)
  • Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών
  • Ειδικό Σχέδιο Κατάρτισης Εργοδοτουμένων σε Ορισμένους Οικονομικούς Τομείς που Έχουν Επηρεαστεί από την Πανδημία

Σχετικά Έγγραφα