Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Β΄ Εξαμήνου 2024
  • Προγράμματα Κατάρτισης για Εργοδοτούμενους Επιχειρήσεων/Οργανισμών
  • ΑΝΕΡΓΟΣ
  • ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
  • ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ
  • ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Προγράμματα Κατάρτισης για Ανέργους και Νεοεισερχόμενους στην Αγορά Εργασίας

Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Β΄ Εξαμήνου 2024  

Παρουσιάζονται οι κατάλογοι των εγκεκριμένων για το Β' Εξάμηνο 2024 Προδιαγραφών των Πολυεπιχειρησιακών Προγραμμάτων - Συνήθων και των Πολυεπιχειρησιακών Προγραμμάτων - Ζωτικής Σημασίας. Οι κατάλογοι δεν περιλαμβάνουν τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των προγραμμάτων. Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να επικοινωνούν με το αντίστοιχο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ).

Οι εφαρμογές των πολυεπιχειρησιακών προγραμμάτων κατάρτισης για το Β΄ Εξάμηνο 2024, Συνήθων και Ζωτικής Σημασίας, με πληροφορίες για κάθε πρόγραμμα, εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό σύστημα Ερμής. Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση μέσω του συστήματος Ερμής. Κάθε αίτηση υποβάλλεται μέσω του συστήματος Ερμής προς το ΚΕΚ, πριν την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης ή πριν τη συμπλήρωση του 25% της διάρκειας του προγράμματος. Σχετική πληροφόρηση βρίσκεται στους Οδηγούς Πολιτικής και Διαδικασιών των Σχεδίων που βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ.

Σχετικά Έγγραφα